קיבוץ שדות ים |  052-4768698 | פקס 04-6364192 |   m_diningroom@sdot-Yam.org.il